serwisy tvp

dla dzieci/programy

Program jest lekcją szacunku dla ludzi starszych, ekumenizmu,
tolerancji i otwartości na drugiego człowieka, niezależnie...

WIĘCEJ
Program jest lekcją szacunku dla ludzi starszych, ekumenizmu,
tolerancji i otwartości na drugiego człowieka, niezależnie od koloru
skóry, sprawności fizycznej czy wyznawanej religii. Gośćmi są
przedstawiciele innych narodów i wyznań. Audycja uwrażliwia maluchy na
problemy, z jakimi boryka się tzw. trzeci świat – biedę i głód.

„Ziarno”
mówi o sprawach trudnych i bolesnych, starając się wychowywać dzieci w
taki sposób, by budowały wokół siebie „cywilizację miłości”, o którą
tak bardzo prosił Jan Paweł II.

Dodaj do mojej listy
Moja lista Usuń z mojej listy