dla dzieci/programy

Cykl ma charakter edukacyjny, ale też wychowawczy. Na przykładzie zwierząt pokazujemy dzieciom, że nauka może...

WIĘCEJ
Cykl ma charakter edukacyjny, ale też wychowawczy. Na przykładzie zwierząt pokazujemy dzieciom, że nauka może być ciekawa, a umiejętności, które zdobywamy bardzo przydają się w dorosłym życiu. Podkreślamy, że warto być wytrwałym i dążyć do celu. Choć czasami nie jest lekko, nie można zrażać się drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzyć w siebie. Warto też rozwijać w sobie takie cechy jak ciekawość świata, kreatywność, odpowiedzialność, wytrwałość. Mówimy też dzieciom o wartości rodziny, wsparcia ze strony rodziców, krewnych, przyjaciół, rodzeństwa. Pokazujemy, że warto współpracować z innymi.