serwisy tvp

Wieczernik ojca Stanisława

Filmy dokumentalne/religia i wiara

Film dokumentuje życie ojca Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów – pierwszego na ziemiach polskich...

WIĘCEJ
Film dokumentuje życie ojca Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów – pierwszego na ziemiach polskich męskiego zakonu. Zakonnik był jednym z najwybitniejszych polskich myślicieli XVII wieku. Propagator sprawiedliwości społecznej, teolog, twórca mariańskiej szkoły duchowości i spowiednik króla Jana III Sobieskiego, szczególną troską otaczał ubogich i społecznie pokrzywdzonych.

Wideo