serwisy tvp

Materiał płatny

Korpus Ochrony Pogranicza

Korpus Ochrony Pogranicz był elitarną jednostką powołana do życia w...

Materiał płatny

Habsburgowie w historii Polski

Habsburgowie na trwałe wpisali się do historii Polski. Jaką rolę...

Materiał płatny

Rok 1905 - czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja?

Wydarzeń 1905 roku w Królestwie Polskim nie zainspirowała żadna z...

Materiał płatny

Mniejszości narodowe w II RP

Odrodzone w 1918 roku państwo polskie było krajem wielonarodowym. Dyskusje...

Materiał płatny

Kryzys gospodarczy – znak nowych czasów

Pierwszy globalny kryzys rozpoczął się w 1929 roku, paniką na...

Materiał płatny

Galicja – oaza wolności?

W powszechnej opinii Galicja cieszyła się największą wolnością wśród trzech...

Materiał płatny

Skąd się wzięła Polska?

Polska wzięła swą nazwę od zachodniosłowiańskiego plemienia Polan, ci zaś...

Materiał płatny

Jaka naprawdę była Polska międzywojenna?

II Rzeczpospolita to niezwykły okres w historii Polski, kiedy po...

Materiał płatny

Średniowiecze – wieki ciemne czy nieznane?

Średniowieczem nazwano całe tysiąclecie i początkowo uznawano je wyłącznie za...

Materiał płatny

Konflikt o Wilno

Józef Piłsudski mówił, że to najpiękniejsze miasto na świecie. Od...

Materiał płatny

Inkwizycja – prawda czy mit

W programie zgromadzeni w studio goście o. dr Paweł Krupa,...

Materiał płatny

Narodziny państwa Polan

Materiał płatny

Socjaliści i komuniści w II RP

Dzisiaj często nie dostrzega się różnicy między Polską Partią Socjalistyczną...

Materiał płatny

Stanisław August Poniatowski: patriota czy zdrajca?

Stanisław Poniatowski stał się ostatnim władcą Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przyszło...

Materiał płatny

Masakra pod Budziszynem

W kwietniu 1945 r. wojska generała Karola Świerczewskiego ruszyły na...

Materiał płatny

Ludobójstwo na Wołyniu

Czym kierowali się ukraińscy nacjonaliści z UPA, uciekając się do...

Materiał płatny

Pierwsze państwo Słowian

Każdy Polak zna oficjalną datę chrztu Polski – 966 rok....

Materiał płatny

Wrzesień 1939 - czy można było uniknąć klęski?

We wrześniu 1939 roku Niemcy wystawili przeciwko Polsce 1,6 mln...

Materiał płatny

Odsiecz Wiedeńska czy warto było?

12 września 1683 roku, u bram Wiednia, wojska polskie, austriackie...

Materiał płatny

Czy inwazja sowiecka była zaskoczeniem?

Inwazja wojsk sowieckich 17 września 1939 roku na teren Polski...

Materiał płatny

Gorące pogranicze

Mimo zawarcia traktatu ryskiego i ustalenia wschodniej granicy Polski nie...

Materiał płatny

1920 - Przyjaciele i wrogowie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Wielka Brytania chciała poświęcić Polskę, aby obłaskawić...

Materiał płatny

Czarna legenda Narodowych Sił Zbrojnych

W powojennym czterdziestoleciu historycy i publicyści nie szczędzili barw czarnych...

Materiał płatny

Lenino między Sybirem a zdradą

Bitwa pod Lenino była pierwszym bojem zorganizowanym wojsk polskich na...

Materiał płatny

Granice kolaboracji

Podczas II wojny światowej Niemcy na okupowanych terenach do administrowania...

Materiał płatny

Polacy na Kremlu - przegrane zwycięstwo

Na początku XVII wieku istniała możliwość stworzenia unii trzech równorzędnych...

Materiał płatny

Wincenty Witos prawda i legenda

Wincenty Witos, legendarny przywódca Polskiego Ruchu Ludowego, trzykrotny premier w...

Materiał płatny

Ruch ludowy a Rzeczpospolita

Po ponad stu latach od czasu narodzin - można już...

Materiał płatny

Powstanie listopadowe - czy miało sens?

Powstanie listopadowe okazało się bardzo pomocne dla rewolucji we Francji...

Materiał płatny

Zamojszczyzna. Ludobójcze wygnanie

W latach 1942-1943 z terenów Zamojszczyzny wysiedlono ponad 100 tysięcy...

Materiał płatny

Polska operacja 13 grudnia 1981

Kiedy 13 grudnia 1981 roku gen. Wojciech Jaruzelski informował Polaków...

Materiał płatny

Grudzień '70

Polski Grudzień '70 rozpoczął się od podwyżki cen żywności o...

Materiał płatny

Niemiecka polityka historyczna

Polska przez tragiczną dla naszego kraju historię stosunków polsko-niemieckich w...

Materiał płatny

Napoleon a sprawa polska

Już w dwa lata po III rozbiorze Polski we Włoszech...

Materiał płatny

Oczarowani Hitlerem

– Z przykrością wyznaję, że pochodzę z nazistowskiej rodziny. Mój...

Materiał płatny

1 maja

1 maja 1886 roku doszło w Chicago do robotniczej demonstracji,...

Materiał płatny

Churchill a sprawa polska

– Tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym –...

Materiał płatny

Proces brzeski

Nocą 9 na 10 września 1930 roku władze polskie dokonały...

Materiał płatny

Szaleństwo wypraw krzyżowych

Dwa stulecia trwała wojna krzyżowców ze światem islamu. Gdy u...

Materiał płatny

Sens konspiracji pojałtańskiej

Zakończenie II wojny światowej w 1945 roku zamiast wolności, przyniosło...

Materiał płatny

Wielki głód na Ukrainie

Mimo, że Ukraina dysponuje najżyźniejszymi ziemiami w Europie, lata trzydzieste...

Materiał płatny

Powstanie Węgierskie 1956

W dniu, w którym węgierski premier Nagy ogłosił neutralność Węgier...

Materiał płatny

Operacja polska – 13 grudnia 1981

Kiedy w niedzielę rano 13 grudnia 1981 roku gen. Jaruzelski...

Materiał płatny

Polskie królewny na obcych dworach

Polskie córki królewskie wspominane przez kronikarzy często zostawały żonami władców...

Materiał płatny

Powstanie Wielkopolskie

W grudniu 1918 roku Wielkopolska nadal formalnie znajdowała się w...

Materiał płatny

Mój dziadek był w Wehrmachcie

Według szacunków historyków wcielonych do Wehrmachtu zostało od 350 do...

Materiał płatny

Królestwo Kongresowe. Stracone złudzenia

Większość społeczeństwa polskiego z entuzjazmem poparła powstanie w 1815 roku...

Materiał płatny

Powstanie styczniowe

Powstanie Styczniowe było najbardziej romantycznym polskim powstaniem narodowym. Od początku...

Materiał płatny

Franco. Morderca czy mąż stanu?

Chronił Żydów i krytycznie wypowiadał się o polityce rasowej III...

Materiał płatny

Turcja i Polska

Historia stosunków Polski z Turcją sięga 1414 roku. Jak można...