programy/rozrywka

Kto komu zaufa, kto kogo wprowadzi w błąd, a kto wyjdzie ze studia z wygraną?...

WIĘCEJ
Kto komu zaufa, kto kogo wprowadzi w błąd, a kto wyjdzie ze studia z wygraną? Nowy teleturniej Jedynki to gra rodzinna, w której biorą udział 5-osobowe zespoły składające się z członków rodziny lub grupy przyjaciół.

Główna nagroda to 40.000 zł.

Zgodnie z zasadami programu rodziny wybierają spośród siebie jednego uczestnika, który będzie pełnił kluczową rolę, odpowiadając na pytania z wiedzy ogólnej. Podczas odpowiedzi na pytania nie korzysta on z żadnej pomocy, a pozostali członkowie rodziny znajdują się w innym pomieszczeniu, nie słysząc ani pytań, ani jego odpowiedzi. Po udzieleniu odpowiedzi przez uczestnika, rodzina musi odgadnąć, czy jej przedstawiciel odpowiedział na pytanie prawidłowo, czy też nie. Jeżeli rodzina uzna, że na zadane pytanie nie padła prawidłowa odpowiedź, może wykupić tzw. ubezpieczenie i przejść do kolejnej rundy gry.