Południk Wildsteina

informacje i publicystyka\publicystyka

Program publicystyczny, którego osią jest – prowadzona na żywo – dyskusja Bronisława Wildsteina z zaproszonymi...

WIĘCEJ
Program publicystyczny, którego osią jest – prowadzona na żywo – dyskusja Bronisława Wildsteina z zaproszonymi gośćmi.
Bieżące wydarzenia i zjawiska społeczne są punktem wyjścia do analizy i interpretacji przemian zachodzących we współczesnym świecie.
Załaduj następne