informacje i publicystyka/publicystyka

Seria etiud telewizyjnych koncentrująca się na historiach wybitnych naukowców polskiego pochodzenia. Na ludziach, którzy swoim...

WIĘCEJ
Seria etiud telewizyjnych koncentrująca się na historiach wybitnych naukowców polskiego pochodzenia. Na ludziach, którzy swoim geniuszem, uporem i chęcią zmiany świata przyczynili się do rozwoju cywilizacji. Program zrealizowany dzięki współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i TVP Polonia.

Bohaterowie serii to osobowości niepospolite, postaci znane i nieznane. Burzliwa historia Polski zmusiła wielu z nich do emigracji, niektórzy wyjechali poszukiwać nowych możliwości kształcenia i rozwoju, prowadzenia badań. Nazwiska niektórych pojawiają się w podręcznikach historii w Polsce i innych krajach. Zasługi innych wciąż pozostają w cieniu. Czasami znany jest wynalazek czy dzieło, jednak szersza publiczność nie kojarzy go z osobą polskiego pochodzenia. Wszyscy jednak zasługują na upamiętnienie i popularyzację.