serwisy tvp

Filmy dokumentalne/historia

Bohaterem filmu jest ś. p. kapral Wincenty Dziechciarz, ułan 24 pułku ułanów z Kraśnika poległy...

WIĘCEJ
Bohaterem filmu jest ś. p. kapral Wincenty Dziechciarz, ułan 24 pułku ułanów z Kraśnika poległy 2 września 1939 roku pod Wysoką w Beskidzie Makowskim. Według naocznych świadków zniszczył on tego dnia siedem niemieckich czołgów. Spłonął ostrzelany pociskami zapalającymi. Bohaterski działonowy armaty ppanc został pośmiertnie odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, bez wątpienia jako jeden z pierwszych żołnierzy Września.
Nie jest znane miejsce pochówku kaprala Dziechciarza, nie wiadomo skąd dokładnie pochodził, rodzina nigdy nie odebrała bojowego odznaczenia...
Zamiarem autora jest przywołanie minionego czasu, przywrócenie naszej pamięci postaci zwykłego żołnierza, który swój obowiązek wykonał do końca i ostatecznie. Wspólnie z muzealnikami z Muzeum 24 pułku ułanów w Kraśniku chciałby autor odnaleźć rodzinę Wincentego Dziechciarza , wręczyć jej akt nadania Virtuti Militari wraz z odznaczeniem oraz odnaleźć mogiłę kaprala. Wszystko to działoby się przed kamerą.
Autor dysponuje oryginałem dziennika ułana Stanisława Tymina z 24 puł. z września 1939 roku, licznymi opracowaniami dotyczącymi walk pod Jordanowem i Rabką, kontaktami z muzealnikami z Kraśnika i pasjonatami historii z Małopolski. Dodać trzeba przy tym, że 24 pułk ułanów im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego wsławił się niezwykłym bohaterstwem w czasie II wojny światowej, walcząc zwycięsko od 1939 roku po maj roku 1945. Został za to odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari a tylko jeden pułk w roku mógł dostąpić tego zaszczytu.
Na tle wspomnień o heroicznych bojach Brygady Pancernej płk. Maczka toczyłaby się reporterska opowieść o zwykłym żołnierzu, poszukiwania jego grobu, miejsca urodzenia, rodziny. Jej zwieńczeniem byłoby wręczenie KrzyżaVirtuti rodzinie i płonący znicz na mogile kaprala...

Wideo