serwisy tvp

informacje i publicystyka/publicystyka

Omówienie najistotniejszych wydarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych dnia z gościem zaproszonym do studia Panoramy.

Omówienie najistotniejszych wydarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych dnia z gościem zaproszonym do studia Panoramy.