serwisy tvp

Filmy dokumentalne/historia

Fabularyzowany film dokumentalny opowiadający o polsko-sowieckiej wojnie 1919-21 roku z punktu widzenia francuskiego generała Maxime`a...

WIĘCEJ
Fabularyzowany film dokumentalny opowiadający o polsko-sowieckiej wojnie 1919-21 roku z punktu widzenia francuskiego generała Maxime`a Weyganda, jednego z głównodowodzących wojsk Ententy w I wojnie światowej, członka misji aliantów nad Wisłą. Polska historiografia przez prawie pół wieku starała się zatrzeć prawdę o wojnie polsko-rosyjskiej 1920 roku.


W świadomości ogólnospołecznej istniała ona pod enigmatyczną nazwą „Cud nad Wisłą” i funkcjonowała bardziej w kategoriach religijnych niż politycznych, bez zrozumienia jej znaczenia dla dziejów ojczyzny. Mało kto mówił wówczas, że zdecydowała o istnieniu Polski na mapie świata. Śmiałe i ryzykowne uderzenie wojsk polskich z dorzecza Wisły i Wieprza odrzuciło od wrót stolicy zwycięską dotychczas Armię Czerwoną. Została nie tylko odparta, ale prawie całkowicie rozbita. Zmusiło to Związek Radziecki do rezygnacji z planów opanowania całej Europy.


Lord d`Abernon nazwał zmagania u bram Warszawy osiemnastą decydującą bitwą świata. O przebiegu tej wojny, jej poszczególnych fazach oraz decydujących momentach mówi generał Weygand (w tej roli Krzysztof Kolberger), przesuwając modele żołnierzy w historycznych strojach na makiecie przypominającej Polskę i Europę w tamtych czasach. Prezentuje w ten sposób zmiany sytuacji na froncie, układ sił i podejmowane ofensywy. Jego relacja jest osobista, ale zarazem obiektywna, pozwala spojrzeć na wspomniane wydarzenia z nieco innej perspektywy, z punktu widzenia człowieka niezaangażowanego bezpośrednio w zbrojne starcie…

Wideo