programy/wiedza

Narodowy Bank Polski jako bank centralny państwa ma wyłączne prawo do emisji znaków pieniężnych –...

WIĘCEJ
Narodowy Bank Polski jako bank centralny państwa ma wyłączne prawo do emisji znaków pieniężnych – prawnych środków płatniczych w Polsce. Realizuje je emitując banknoty i monety obiegowe, ale też monety okolicznościowe i banknoty kolekcjonerskie, upamiętniające ważne wydarzenia, postaci i rocznice.