programy/religia

„Magazyn ekumeniczny” (od 2022)
Program informacyjny Redakcji Audycji Ekumenicznych.

Opis programu:
Program prezentuje wydarzenia z życia Kościołów...

WIĘCEJ
„Magazyn ekumeniczny” (od 2022)
Program informacyjny Redakcji Audycji Ekumenicznych.

Opis programu:
Program prezentuje wydarzenia z życia Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewengalicko-Augsburski, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewengelicko-Reformowany, Kościół Ewengalicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki oraz Kościół Starokatolicki Mariawtów) oraz podejmowane przez nich działania na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej między różnymi Kościołami i religiami.

Czas trwania:
Odcinek programu trwa 25 minut.

Gdzie obejrzeć program „Magazyn ekumeniczny”?
Cały program „Magazyn ekumeniczny” online oglądaj w vod.tvp.pl.