serwisy tvp

KPZR – prawo pańszczyźniane Związku Radzieckiego

Filmy dokumentalne/historia

Autorzy filmu pokazują na przykładzie historii ZSRR w jaki sposób budowano system totalnego zniewolenia...

WIĘCEJ
Autorzy filmu pokazują na przykładzie historii ZSRR w jaki sposób budowano system totalnego zniewolenia człowieka – poprzez pozbawienie go wszelkich praw i możliwości godnego życia. Dzisiejsza Białoruś nie odrzuciła przeszłości i elementy systemu nadal są funkcjonują.

Wideo