serwisy tvp

Historia i film

programy/historia


Cykl prezentuje dzieła sztuki filmowej, które dotykają przełomowych momentów historii, a zarazem skłaniają...

WIĘCEJ

Cykl prezentuje dzieła sztuki filmowej, które dotykają przełomowych momentów historii, a zarazem skłaniają do dyskusji nad rolą filmu w tworzeniu i podtrzymywaniu historycznych mitów. Przedstawiane filmy są pretekstem do rozmowy z udziałem wybitnych historyków.

Autorzy programu podkreślają, że film fabularny doskonale opracowany pod względem artystycznym, lecz często lekceważący realia historyczne, przynosi znajomości historii więcej szkody niż pożytku. Utrwalanie pewnych wydarzeń historycznych przez reżyserów filmowych powoduje, że ich wizja artystyczna funkcjonuje w powszechnej świadomości. Trudno jest usunąć z umysłów obraz fałszywy czy też nawet tylko nieścisły.

Historycy zaproszeni do studia oceniają film pod kątem zawartej w nim prawdy historycznej. Zadośćuczynienie lub uchybienie tej prawdzie przesądza o społecznej wartości filmu historycznego. Konfrontacja ekranowej i pozaekranowej historii dotyczy wiarygodności zobrazowanych w filmie wydarzeń.

Cykl przygotowują Krzysztof Kłopotowski i Roman Wróbel. Zaprezentowali w nim już takie filmy jak m.in. "Gry uliczne", "Hubal", "Pułkownik Kwiatkowski", "Dreszcze", "Pan Wołodyjowski" czy jeden z najnowszych polskich filmów historycznych, "Jutro idziemy do kina".


Dodaj do mojej listy
Moja lista Usuń z mojej listy