serwisy tvp

Filmy dokumentalne/historia

Wspólnota Starowierców w Mińsku liczy około dwóch tysięcy wiernych, w większości emigrantów lub ich potomków...

WIĘCEJ
Wspólnota Starowierców w Mińsku liczy około dwóch tysięcy wiernych, w większości emigrantów lub ich potomków z obwodu witebskiego i homelskiego. Nie ma świątyni z prawdziwego zdarzenia. Jeszcze 20 lat temu, gdy do starej wiary przyznawał się co dziesiąty jej wyznawca, nie było z tym problemu. Ludzie spotykali się na modlitwy w domu nastawnika Aleksandra Biełowa. Teraz wszyscy chętni nie mogą się pomieścić na nabożeństwie. Dlatego już od lat nastawnik i komitet cerkiewny stara się o wybudowanie molenny w stolicy Białorusi.
Molennę już znaleźli. Stoi między białoruskimi i litewskimi słupami granicznymi w rejonie ostrowieckim. Jeszcze na początku XX wieku ta świątynia służyła bardzo licznej tu wspólnocie starowierców. Obok cerkwi powstał cmentarz, na którym grzebano wiernych z Podolców, Kamieliszek, Michajliszek i Daliniszek. Idylla skończyła się, gdy po zakończeniu II wojny światowej między Litwą i Białorusią ustawiono słupy graniczne i przeciągnięto kolczaste druty. Mieszkańcy wsi położonych w ścisłej strefie przygranicznej zostali wysiedleni.
Ten sam los spotkał starowierców. Co gorsza granica państwowa podzieliła parafię: świątynia, cmentarz i część wiernych zostało po stronie białoruskiej, niemal połowa parafian po stronie litewskiej. Od kilkudziesięciu lat opuszczona świątynia niszczeje. Nieznani sprawcy rozszabrowali ikonostas, sprzęty liturgiczne, książki do nabożeństwa, ikony. Starowiercy odwiedzają cmentarz i molennę tylko raz w roku 15 maja w dzień święta Podniesienia Pańskiego. Modlą się na grobach najbliższych, spotykają znajomych, spożywają posiłek.


Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 2010

Czas trwania: 28 minut

Reżyseria: Jerzy Kalina

Wideo

Dodaj do mojej listy
Moja lista Usuń z mojej listy