serwisy tvp

Filmy dokumentalne/sztuka

Bruno Schulz - po 120 latach od chwili urodzin i ponad 70 po śmierci -...

WIĘCEJ
Bruno Schulz - po 120 latach od chwili urodzin i ponad 70 po śmierci - jest jednym z najbardziej znanych i inspirujących twórców polskich XX wieku. Galicyjską prowincję, której nie potrafił opuścić, gdyż była najważniejszym źródłem jego twórczości, Schulz podniósł do rangi ziemi obiecanej.

Prozaik, malarz, rysownik - w każdej z tych dziedzin był poetą. Schulz był wyznawcą genialnej epoki powtórnego dzieciństwa.
Nie umiał się bronić przed brutalnością świata. Nie zdecydował się na ucieczkę z getta. Zawiodło schronienie, którego szukał w sobie. Zginął kilkaset metrów od miejsca, w którym się urodził. Na skutek pojedynku dwóch gestapowców - "ty zabiłeś mojego Żyda, ja zabiłem twojego..." Nie ma grobu.

Ów dokument - tematyczny, labiryntowy przewodnik po losach Brunona Schulza połączy i zderzy wątki biograficzne z artystycznymi. Poprowadzi nas śladami tajemnic, rękopisów, rysunków, kobiet. Wspomnienia świadków uzupełni obrazami z pogranicza schulzowskiej jawy i snu. Los Brunona Schulza jako artysty i człowieka opowiedziany jest na dwu przeciwstawnych planach, wykorzystuje dwie - pozornie sprzeczne - metody filmowej narracji. Wizyjność sztuki wyobraźni konfrontuje z dokumentem i relacjami uczestników biografii nierozumianego za życia i nieprzystosowanego doń artysty.
O Schulzu postrzeganym przez świat - jako nauczycielu rysunku, mężczyźnie, pisarzu, ofierze niemieckiej przemocy - opowiedzą świadkowie tamtych zdarzeń. O Schulzu postrzegającym świat - jako twórcy, autorze "Xięgi bałwochwalczej" i "Sklepów cynamonowych" autorzy filmu opowiadają niejako "z brzucha"
jego talentu, wchodząc do wnętrza jego wyobraźni i artystycznego wszechświata.

Dokumentalnej relacji towarzyszą animacje, których autorem jest Marcin Podolec. Powstawały pod opieką artystyczną Piotra Dumały.

Wideo