WIESŁAW BIELIŃSKI
Urodzony 8 X 1960 r. w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, na...

Użytkowniku,

Wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje reklamy.
Aby móc oglądać materiał prosimy o jego wyłączenie.
Dziękujemy! Redakcja TVP VOD

Paszporty Wolności  Wiesław Bieliński, odc. 11

WIESŁAW BIELIŃSKI
Urodzony 8 X 1960 r. w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, na...

Paszporty Wolności 

Wiesław Bieliński, odc. 11

WIESŁAW BIELIŃSKI
Urodzony 8 X 1960 r. w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, na... ROZWIŃ

WIESŁAW BIELIŃSKI
Urodzony 8 X 1960 r. w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Prawa i Administracji (1979 r. - 1988 r.).
Współpracę z KSS KOR rozpoczął jako uczeń liceum, zajmując się m. in. kolportowaniem wydawnictw niezależnych. W latach 1978 - 1980 prowadził punkt biblioteczny wydawnictw niezależnych.
W latach 1980 - 1981 współzałożyciel, współorganizator druku, redaktor techniczny oraz introligator wydawnictwa Postój (udostępniał własne mieszkanie na potrzeby wydawnictwa).
We wrześniu 1980 r. zainicjował NZS na wydziale Prawa i Administracji UW. Od 13 grudnia 1981 r. do 16 marca 1982 r. przebywał w ukryciu. Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie - Białołęce (17 III - VI 1982 r.).
W latach 1982 - 1984 był współzałożycielem, współorganizatorem druku i redaktorem technicznym wydawnictwa Cel. Współorganizował odbiór dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych ze Szwecji dla wydawnictw podziemnych, na odcinku Warszawa - Szczecin (1982 r. - 1985 r.). Od 1983 r. współpracował z wydawnictwem NOWA, zajmując się m. in. kolportażem. Współorganizował druk, był redaktorem technicznym i introligatorem w wydawnictwie Przedświt. Współzakładał i pełnił funkcję redaktora w wydawnictwie In Plus (1985 r. - 1990 r.). Wielokrotnie poddawany przeszukaniom i przesłuchaniom, karany przez kolegium ds. wykroczeń.
W latach 1988 - 1990 był pracownikiem firmy handlowej Więź, od 1991 r. do 2005 r. współwłaścicielem wydawnictw AiB i Espadon, a od 2007 r. pracownikiem Zespołu ds. Budowy Muzeum Komunizmu w Warszawie. Członek Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu oraz Stowarzyszenia Wolnego Słowa.
Wyróżniony nagrodą Polcul Foundation (1986 r.) i odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999 r.). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009 r.) ZWIŃ