STANISŁAW FUDAKOWSKI
Urodzony 17 VIII 1948 r. w Gdyni. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek...

Użytkowniku,

Wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje reklamy.
Aby móc oglądać materiał prosimy o jego wyłączenie.
Dziękujemy! Redakcja TVP VOD

Paszporty Wolności  Stanisław Fudakowski odc. 8

STANISŁAW FUDAKOWSKI
Urodzony 17 VIII 1948 r. w Gdyni. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek...

Paszporty Wolności 

Stanisław Fudakowski odc. 8

STANISŁAW FUDAKOWSKI
Urodzony 17 VIII 1948 r. w Gdyni. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek... ROZWIŃ

STANISŁAW FUDAKOWSKI
Urodzony 17 VIII 1948 r. w Gdyni. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek psychologia (1973 r.). W 1973 r. został zatrudniony w Pracowni Psychologii Pracy w Gdańsku. Uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej im Lenina.
Do Solidarności wstąpił we wrześniu 1980 r. Został także wiceprzewodniczącym KZ w Przedsiębiorstwie Usług Socjalnych. Był delegatem na I WZD Regionu Gdańskiego, członkiem Prezydium ZR (odpowiadał za dział interwencji), delegatem na I KZD i członkiem Prezydium Zjazdu. Uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej, w grudniu 1981 r. , przewodniczący RKS. Po pacyfikacji strajku ukrywał się. Został aresztowany w marcu 1982 r. i przetrzymywany w AŚ przy ul. Kurkowej w Gdańsku. Sąd Wojewódzki w Gdańsku 1 czerwca 1982 r. skazał go na trzy i pół roku więzienia oraz trzy lata pozbawienia praw publicznych. Osadzony w ZK w Potulicach. Warunkowo zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa z wyznaczeniem okresu próby na cztery lata (28 III 1983 r.). Z aresztu wyszedł 11 kwietnia 1983 r.
W latach 1989 - 1991 pełnił funkcję sędziego społecznego z upoważnienia ZR Gdańskiego, w Społecznej Komisji Pojednawczej powołanej ustawą sejmową w maju 1989 r. W 1993 r. został Sekretarzem Stowarzyszenia Godność. Członek Stowarzyszenia Solidarni z Kolebki.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006 r.) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2015 r.). ZWIŃ