CZESŁAW NOWAK
Urodzony 11 I 1938 r. w Smykowie, woj. świętokrzyskie. W 1960 r....

Użytkowniku,

Wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje reklamy.
Aby móc oglądać materiał prosimy o jego wyłączenie.
Dziękujemy! Redakcja TVP VOD

Paszporty Wolności  Czesław Nowak, odc. 7

CZESŁAW NOWAK
Urodzony 11 I 1938 r. w Smykowie, woj. świętokrzyskie. W 1960 r....

Paszporty Wolności 

Czesław Nowak, odc. 7

CZESŁAW NOWAK
Urodzony 11 I 1938 r. w Smykowie, woj. świętokrzyskie. W 1960 r.... ROZWIŃ

CZESŁAW NOWAK
Urodzony 11 I 1938 r. w Smykowie, woj. świętokrzyskie. W 1960 r. rozpoczął pracę jako operator sprzętu i brygadzista w Zarządzie Portu Gdańsk. W latach 1960 - 1980 był członkiem ZZ Marynarzy i Portowców, a także wiceprzewodniczącym Rady Zakładowej ZZ MiP (1972 r. 1976 r.). W listopadzie 1970 r. uczestniczył w strajku w PG, podobnie w sierpniu 1980 r. W 1975 r. odmówił podpisania listu załogi PG do Przewodniczącego Rady Państwa popierającego zmiany w Konstytucji PRL. Członkiem Solidarności został we wrześniu 1980 r. , był współorganizatorem Komitetu Założycielskiego. Od grudnia 1980 r. był także członkiem KZ.
W sierpniu 1980 r. , współorganizował przywrócenie krzyża na mogile żołnierzy na Westerplatte. Był także współzałożycielem i redaktorem niezależnego pisma Portowiec. Został aresztowany 8 lutego 1982 r. , a następnie skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na cztery i pół roku więzienia oraz cztery lata pozbawienia praw publicznych. Osadzony w Potulicach, które opuścił 22 kwietnia 1983 r. , na mocy aktu łaski Rady Państwa. Na wolności współorganizował statutową działalności S, umożliwiał i utrzymywał kontakty z centralami związkowymi w Norwegii i Francji, odpowiadał za kolportaż wydawnictw podziemnych oraz podziemną edycję Portowca. Ponownie aresztowany 4 maja 1988 r. za próbę zorganizowania strajku w PG, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na sześć tygodni aresztu. Został osadzony w ZK w Braniewie, jednak w wyniku rewizji przed Sądem Rejonowym w Gdańsku wyrok skrócono do 3 tygodni. W lipcu 1988 r. zostaje przewodniczącym jawnej KZ Portu Gdańskiego. W kwietniu 1989 r. przywrócono go do pracy w PG.
W latach 1989 - 1991 był posłem na Sejm RP z listy KO S. Współzałożyciel i członek Porozumienia Centrum (był także członkiem Rady Politycznej PC). Z listy PC był posłem w latach 1991 1993. Współtworzył Stowarzyszenie Godność w Gdańsku, którego został prezesem.
Odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (2007 r.), Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2007 r.), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001 r.), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006 r.), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015 r.), Honorową Odznaką Działacza Opozycji Antykomunistycznej lub Osoby Represjonowanej (2016 r.), Nagrodą Honorową Świadek H ZWIŃ