Sprawozdanie z XI Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych. Uczestnicy zjazdu spotkali się w Teatrze...

Użytkowniku,

Wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje reklamy.
Aby móc oglądać materiał prosimy o jego wyłączenie.
Dziękujemy! Redakcja TVP VOD

Literatura i prasa  Zjazd Pisarzy ZZiP

Sprawozdanie z XI Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych. Uczestnicy zjazdu spotkali się w Teatrze...

Literatura i prasa 

Zjazd Pisarzy ZZiP

Napisy: polskie dla niesłyszących

Sprawozdanie z XI Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych. Uczestnicy zjazdu spotkali się w Teatrze... ROZWIŃ

Sprawozdanie z XI Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych. Uczestnicy zjazdu spotkali się w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Ich obrady przebiegały pod hasłem "Literatura Polska w Służbie Socjalistycznej Ojczyzny".
Wystąpienie I sekretarza KW PZPR Edwarda Gierka, który w swoim przemówieniu mówił m.in. o: znaczeniu sztuki i literatury w sercu przemysłowym Polski, tj. na Śląsku, stworzeniu warunków dla twórczej pracy, utrwalaniu wiernego i sprawiedliwego obrazu naszej epoki, wolności słowa i swobodzie twórczej. Edward Gierek poruszył też sprawę rewizjonizmu zachodnioniemieckiego i syjonizmu. Przedstawił plany inwestycyjne na najbliższe lata, szacunki demograficzne i społeczne. Mówił też o wzroście nakładów na wyższe uczelnie, przemył poligraficzny i papierniczy. Podkreślił konieczność kształtowania przez pisarzy wzorców działania patriotycznego. Złożył pisarzom życzenia i wyraził nadzieję na tworzenie dzieł zaangażowanych w rozwój duchowy narodu. ZWIŃ