Stefan Żółkiewski (1911–1991) – historyk, teoretyk literatury i krytyk.

Przed wojną studiował polonistykę na...

Użytkowniku,

Wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje reklamy.
Aby móc oglądać materiał prosimy o jego wyłączenie.
Dziękujemy! Redakcja TVP VOD

Errata do biografii  Stefan Żółkiewski

Stefan Żółkiewski (1911–1991) – historyk, teoretyk literatury i krytyk.

Przed wojną studiował polonistykę na...

Errata do biografii 

Stefan Żółkiewski

Stefan Żółkiewski (1911–1991) – historyk, teoretyk literatury i krytyk.

Przed wojną studiował polonistykę na... ROZWIŃ

Stefan Żółkiewski (1911–1991) – historyk, teoretyk literatury i krytyk.

Przed wojną studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, następnie pracował jako nauczyciel gimnazjalny. W okresie okupacji niemieckiej uczestnik zależnej od Moskwy konspiracji, od 1942 członek Komitetu Centralnego PPR, redaktor pism podziemnych: „Przełom” i „Poradnik Oświatowy”. W latach 1945–1948 współzałożyciel, redaktor programowy i publicysta tygodnika „Kuźnica”. Współzałożyciel w latach 1948–1953 i dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN. Od 1950 do 1968 profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1952 członek w pierwszych latach sekretarz naukowy Polskiej Akademii Nauk. W latach 1942–1948 członek Komitetu Centralnego PPR, a w latach 1948–1968 Komitetu Centralnego PZPR. W latach 1944–1947 poseł do Krajowej Rady Narodowej, od 1947 – poseł na sejm.

Żółkiewski odegrał istotną rolę w podporządkowywaniu kultury polskiej dyrektywom propagandy moskiewskiej, w narzucaniu polskiej literaturze doktryny socrealizmu, a polskiej humanistyce marksizmu. Był czołowym współpracownikiem i inspiratorem Bieruta, Bermana, Borejszy. Odwilż nie złamała Żółkiewskiemu kariery. Decyzją Biura Politycznego KC PZPR został pierwszym redaktorem naczelnym nowego tygodnika „Polityka” (1957–1958), a w latach 1956–1959 piastował urząd ministra szkolnictwa wyższego. Po 1968 roku, kiedy poparł protest młodzieży studenckiej, przestał być także posłem na Sejm PRL, jednak pozostawał profesorem Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. ZWIŃ