Dzie­ło Sło­wac­kie­go opi­su­je losy ty­tu­ło­we­go mło­dzień­ca, któ­ry wę­dru­je po Sy­be­rii wraz ze swo­im prze­wod­ni­kiem, miej­sco­wym...

Użytkowniku,

Wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje reklamy.
Aby móc oglądać materiał prosimy o jego wyłączenie.
Dziękujemy! Redakcja TVP VOD

Dzie­ło Sło­wac­kie­go opi­su­je losy ty­tu­ło­we­go mło­dzień­ca, któ­ry wę­dru­je po Sy­be­rii wraz ze swo­im prze­wod­ni­kiem, miej­sco­wym...

Dzie­ło Sło­wac­kie­go opi­su­je losy ty­tu­ło­we­go mło­dzień­ca, któ­ry wę­dru­je po Sy­be­rii wraz ze swo­im prze­wod­ni­kiem, miej­sco­wym... ROZWIŃ

Dzie­ło Sło­wac­kie­go opi­su­je losy ty­tu­ło­we­go mło­dzień­ca, któ­ry wę­dru­je po Sy­be­rii wraz ze swo­im prze­wod­ni­kiem, miej­sco­wym sza­ma­nem. Ob­ser­wu­ją cier­pie­nie Po­la­ków na wy­gna­niu oraz cięż­kie pra­ce, ja­kim są pod­da­wa­ni. ZWIŃ

Wideo