Zemsta (1972)

Komedia wierszem o sławetnym sporze o mur graniczny dzielący dwie połowy zamku zamieszkanego przez Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka. Do pomocy w rozstrzyganiu konfliktu Cześnik niefortunnie wzywa przechwalającego się „lwa Północy