Wyszedł z domu (1971)

Różewiczowski „teatr poetyczny” o nieskuteczności prób samorealizacji, poszukiwaniu tożsamości i rozliczeniach z przeszłością. Niekonwencjonalna komedia przedstawia drobnomieszczańską rodzinę z jej zasadami i nawykami myślow