Wspólny pokój

Losy kilku mieszkańców sublokatorskiego pokoju w staromiejskiej warszawskiej kamienicy, niemogących na początku lat trzydziestych znaleźć pracy, miejsca w społeczeństwie, zadowolenia, szczęścia.