Wielopole, Wielopole

Słynny autorski spektakl Tadeusza Kantora z 1984 roku. Dwukrotnie powtórzona w tytule nazwa wsi, w której urodził się Tadeusz Kantor, jest sygnałem istotnej dla całego spektaklu powtarzalności zdarzeń, podwójności postaci i dwuzn