Tajny klient

„Tajny klient” ma za zadanie sprawdzać jakość pracy pracowników. Do czego może posunąć się w trakcie kontroli?