Stygmatyczka

Kinga Preis w roli siostry Wandy Boniszewskiej. Sztuka Grzegorza Łoszewskiego w reżyserii Wojciecha Nowaka zdobyła Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry w roku 2008. Dramat Sceny Faktu jest rekonstrukcją sześciu lat, kiedy mistyczka i stygmatyczka stanęła samotnie do walki z systemem ateizmu.

Wanda Boniszewska urodziła się i wychowała na Wileńszczyźnie, wstąpiła do zakonu – Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, w latach 30. ubiegłego wieku została dotknięta szczególnym znakiem, stygmatyzacją. Po wojnie nie wyjechała z Wilna, gdzie w 1950 roku została uwięziona i skazana w pokazowym procesie. W odosobnieniu spędziła sześć lat (w tym dużą część – w szpitalach psychiatrycznych), a jej szczególne doświadczenie stało się wyzwaniem dla radzieckiego aparatu represji. Stosując wszelkie metody próbowano zniszczyć ducha wspaniałej kobiety.


W najbardziej upadlającej sytuacji Boniszewska dawała niezwykłe świadectwo, a pod jej wpływem nawracali się nawet oprawcy. Ten bój o godność człowieka i Boga wygrała. W 1956 roku powróciła do Polski.Autor scenariusza Grzegorz Łoszewski wykorzystał wspomnienia Boniszewskiej, częściowe ocalałe dokumenty sądowe (radzieckie) i operacyjne polskie i radzieckie – służb bezpieczeństwa, a także rozmowy ze świadkami jej życia – arcybiskupem Henrykiem Gulbinowiczem, księdzem Janem Pryszmontem.

Autor: Grzegorz Łoszewski

Reżyseria: Wojciech Nowak

Scenografia: Katarzyna Sobańska

Zdjęcia: Arkadiusz Tomiak