Sprawa Dantona

W interpretacji Klaty dramat Przybyszewskiej zyskał formę ostrej groteski czy wprost paszkwilu na rewolucję i rewolucjonistów nie tylko z okresu rewolucji francuskiej. Reżyser pokazuje, jak wzniosłe ideały wolności, równości i braterstw