Skiz

Podczas wspólnego pobytu w majątku Witusiów bohaterowie prowadzą między sobą niebezpieczną miłosną grę. Stawką jest w niej szczęście małżeńskie i poczucie bezpieczeństwa, ale również wolność w wyrażaniu siebie i umiejętność budow