Sędziowie

Drugi obok „Klątwy” dramat współczesny w dorobku Stanisława Wyspiańskiego (1869-1907). Osnową tragedii stało się prawdziwe zdarzenie, o którym donosiły kroniki sądowe w roku 1899. Pierwsze szkice utworu powstały tuż po procesie o zabójstwo Jewdochy, służącej u Żyda, karczmarza z Jabłonicy. Autor nie zdecydował się jednak na opublikowanie tekstu, powrócił do niego dopiero na kilka miesięcy przed śmiercią. Z pierwszej wersji pozostały fragmenty wierszowane, w 1907 r. dopisał partie prozą. Wkrótce po ukazaniu się drukiem sztukę wystawiły czołowe polskie teatry.

„Sędziowie” zawierają specyficzną dla dramatopisarza religijną koncepcję tragizmu - kara zesłana przez Boga na Samuela, śmierć niewinnego syna, nie jest w naszym pojęciu sprawiedliwa, sądy ludzkie i boskie są całkowicie niewspółmierne. Kara w wymiarze doczesnym to tragedia człowieka złamanego bólem i osamotnionego w swoim cierpieniu.Autor: Stanisław Wyspiański

Reżyseria: Cezary Nowicki

Scenografia: Barbara Stec

Kostiumy: Iwona Starczyk

Muzyka: Janusz Grzywacz

Zdjęcia: Tomasz Wert

Czas trwania: 60 min.