Powrót posła

Akcja sztuki Juliana Ursyna Niemcewicza (1758 – 1841) toczy się w okresie Sejmu Czteroletniego. W obradach nastąpiła przerwa. Posłowie rozjeżdżają się do domów. Walery – syn Podkomorzego – wraca do rodziców na wieś. Cz