Płatonow

W letnim pawilonie owdowiałej arystokratki, generałowej Wojnicew, zbiera się okoliczna śmietanka towarzyska. Spotkanie jest zdominowane przez upał i nudę. Dopiero przyjazd nauczyciela Płatonowa z młodziutką żoną Saszą elektryzuje znudzone towarzystwo