Pan Jowialski (2018)

Stary Pan Jowialski, mieszka w wiejskim dworku z żoną, synem Szambelanem, jego drugą żoną oraz Heleną, córką Szambelana z pierwszego małżeństwa. Gości u nich starający się o rękę Heleny prowincjonalny szlachcic Janusz. Przypadkiem do majątku J