Ostatni z Jagiellonów czyli Rzeczpospolita na rozdrożu

Trzecia część widowiska poświęcona jest unii, która połączyła ostatecznie Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie w jedno państwo Rzeczpospolitą Obojga Narodów ze wspólnym królem, sejmem, pieniądzem