Odprawa posłów greckich

Tragedia Kochanowskiego nawiązuje do klasycznego wątku literatury antycznej. Przedstawione w niej wydarzenia poprzedzają wyprawę Greków przeciwko Troi, opisaną w „Iliadzie” Homera. Do Troi przybywają greccy posłowie, żądając wydani