Obrona Keysowej

Sztuka Brunona Winawera w reżyserii Laco Adamika. Spektakl z 1995 roku. Bruno Winawer (1883-1944) – głośny w dwudziestoleciu międzywojennym uczony, prozaik, dramaturg i publicysta – zasłynął przede wszystkim jako autor felietonów, popularyzujących dorobek nauk ścisłych. Zanim poświęcił się pisarstwu, ogłosił kilka cenionych rozpraw naukowych. W swych późniejszych dramatach, powieściach i felietonach często wykorzystywał znajomość nowinek ze świata techniki. „Obrona Keysowej” to dramat w dorobku Winawera trochę nietypowy, uboższy w naukowe aluzje, penetrujący raczej problematykę obyczajową. Jego kanwą stała się głośna „sprawa Gorgonowej”, bulwersująca w pierwszej połowie lat trzydziestych opinię publiczną. Akcję sztuki autor osadził w środowisku prawniczym, nieźle mu skądinąd znanym, jako że był synem adwokata. Głównym bohaterem dramatu jest słynny adwokat Holstin, który – mimo że wycofał się z życia zawodowego – podejmuje się obrony kobiety oskarżonej o zabójstwo bogatego fabrykanta. W trakcie rozprawy sugeruje oskarżycielom, że jego klientkę darzy względami naukowiec Warna. Sąd poddaje się tym sentymentalnym argumentom i uniewinnia Keysową. Mecenas Holstin zdaje sobie jednak sprawę, że niepodważalnych dowodów winy lub niewinności Keysowej nie ma.
Autor: Bruno Winawer; Scenografia: Barbara Kędzierska; Kostiumy: Barbara Kędzierska; Muzyka: Andrzej Zarycki; Zdjęcia: Zbigniew Wichłacz