Ni z tego, ni z owego

Dzięki wpisaniu osobistych wątków w bieg wydarzeń politycznych, Maciej Wojtyszko przekazuje solidną wiedzę o namiętnościach i źródłach konfliktu pomiędzy dwoma najważniejszymi graczami przedwojennej sceny politycznej – Józe