Moralność pani Dulskiej (1992)

Obraz mieszczańskiej kołtunerii, czyli najczęściej wystawiana sztuka Zapolskiej.