Mieszczanin szlachcicem (1994)

Nieokrzesany i próżny plebejusz, posiadłszy wszystko, co człowiek jego stanu może zdobyć, pragnie teraz zrealizować swoje wielkie marzenie o szlachectwie. „Takie pchanie się wyżej niż Pan Bóg człowieka stworzył kończy się zawsze b