Matka chrzestna

Uświęcony tradycją układ: władza-polityka-pieniądze, zostaje zburzony wskutek zbliżających się wyborów. Lokalny kandydat, choć ani razu nie pojawia się osobiście, staje się najważniejszą postacią, wokół której kręci się cały mało