Mateczka

Czy zabójstwo, nawet jeśli zostało dokonane z najszlachetniejszych pobudek, można odpokutować, odkupić?