Lilla Weneda

Fabuła Lilly Wenedy dzieje się w czasach przedhistorycznych, w okolicach jeziora Gopło. Przedstawia podbój Wenedów przez najeźdźczych Lechitów. Ostateczną przyczyną klęski potężnych i szlachetnych Wenedów jest tajemny los,