Kwartet

Losy czwórki przyjaciół od ich lat dziecinnych. Rok 1968 jest w ich biografiach momentem przełomowym dla poglądów, postaw życiowych i kolei losu. Jubileusz profesora, nauczyciela z lat studenckich, pozwala na skonfrontowanie życi