Król w kraju rozkoszy

Sztuka nawiązuje do estetyki karnawału oraz commedi dell’arte. Tekst zawiera refleksje na temat ludzkiej egzystencji, parodie, aluzje do spraw współczesnych, postaw i poglądów szlachty, króla Stanisława Augusta Poniatowskie