Kordian (2022)

Realizacja telewizyjna Kordiana Juliusza Słowackiego została przygotowana z okazji Roku Romantyzmu Polskiego, którym został ustanowiony rok 2022. Inscenizacja Zbigniewa Lesienia stanowi próbę zrozumienia bohatera romantycznego, który zmaga się z wrogim światem. Całość zaczyna się od tragicznej sceny egzekucji, a potem uczestniczymy w niemal kryminalnym dochodzeniu, mającym przynieść odpowiedź na pytanie co doprowadziło Kordiana na Plac Marsowy, miejsce ostatniej kaźni.