Konrad Wallenrod

„Konrad Wallenrod” dopiero teraz został zaadaptowany dla Teatru Telewizji dla uczczenia Roku Romantyzmu Polskiego. Poemat napisany został w latach 1825 – 1828 jako utwór z kluczem, aluzyjna wskazówka dla Polaków