Judasz z Kariothu

Dramat Judasz z Kariothu napisany został w 1912 r. Był to rok, w którym po silnym kryzysie wiary, nastąpiło odrodzenie religijne Rostworowskiego. W utworze tym autor przedstawia wydarzenia sprzed Ostatniej Wieczerzy przez pryzmat Judasza. Anal