Jesiennym wieczorem

Wdowa po powstańcu styczniowym w trosce o życie teścia zataja wiadomość o śmierci męża. Pisuje fikcyjne listy z Syberii, aby utrzymać starego szlachcica w przeświadczeniu, że syn żyje i będzie podporą i dumą jego ostatnich lat.