Intryga i miłość

Dramat Fryderyka Schillera w reżyserii Macieja Prusa, z 2004 roku. Spektakl został wyróżniony nagrodą za zdjęcia (dla Adama Sikory) podczas V festiwalu Dwa Teatry.

On jest synem prezydenta, ona córką kapelmistrza. On jest arystokratą, ona prostą mieszczką. Są w sobie zakochani. To się nie może dobrze skończyć... Dramat „Intryga i miłość” („Kabale und Liebe”) pióra Friedricha Schillera, niemieckiego poety, dramatopisarza i teoretyka teatru, powstał w 1784 roku. W zaledwie trzy lata po debiutanckich „Zbójcach” tego najwybitniejszego, obok Johanna Wolfganga Goethego, przedstawiciela okresu „burzy i napor” – nurtu zapowiadającego romantyczny przełom w literaturach innych krajów Europy. Młody, bo dwudziestoczteroletni twórca ukazał w „Intrydze i miłości” najgłębsze konflikty trawiące niemieckie społeczeństwo końca XVIII wieku. Panującą na dworach obłudę, bezwzględne intrygi i zepsucie arystokracji przeciwstawia zgodnemu z naturą żywotowi warstw mieszczańskich. Czy miłość zdoła pokonać uprzedzenia i stanowe bariery?
Autor: Friedrich Schiller
Przekład: Monika Muskała
Zdjęcia: Adam Sikora
Scenografia: Marcin Jarnuszkiewicz
Kostiumy: Magdalena Biedrzycka
Muzyka: Andrzej Bauer